Bakan Tunç’tan yargı birliği vurgusu: Önemli reformlar gerçekleştirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayına katıldı.

Beyoğlu’nda bir otelde gerçekleşen çalıştayda konuşan Bakan Tunç, medeni kanun ve anayasa ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan, “Anayasa Mahkemesi’nin yapısı demokratik hukuk devleti ilkelerine daha uygun hale getirilmeye çalışıldı ve bu milletimizin onayı ile gerçekleştirildi” dedi.

“MEDENİ KANUN TEMEL KANUNLARIN ÇEKİRDEĞİNİ OLUŞTURUR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Kıymetli misafirler, Medeni hukuk, kişilerin doğumlarından ölümlerine hatta daha da ileriye getirebiliriz yani rahminden cenin düşmesinden itibaren de başlatabiliriz, öldükten sonra dahi malvarlıklarının akıbetine kadar tüm özel hukuk ilişkilerini içeren hukukun en kapsamlı dalıdır. Toplumların hukuk yapısının şekillenmesinde temel kanunlar önemli bir yer tutar. Medeni Kanun da bu bağlamda temel kanunların çekirdeğini oluşturur. Medeni Kanun’un başlangıç hükümleri, sadece medeni hukukla sınırlı kalmamakta, özel hukukun tamamında, hatta bünyesine uygun düştüğü ölçüde hukukun tüm alanlarında uygulanabilmektedir. Medeni Kanun, öngördüğü temel ilke ve esaslarla hukukun şekillenmesinde belirleyici rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

“YENİ MEDENÎ KANUN İLE YAPILAN EN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER AİLE HUKUKU ALANINDA OLMUŞTUR”

Bakan Yılmaz Tunç, “Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü devlet demektir. Nitekim aileye yeterince önem vermeyen bazı Batı toplumlarında yıkıcı sonuçların ortaya çıkmasıyla birlikte bu toplumlar aileyi güçlendirmenin yollarını aramaya başlamışlardır. Ailenin kurucusu olan kadın ve erkek arasındaki hukuki statünün belirlenmesi, özellikle kadının haklarının etkin bir şekilde korunması, aile kurumunun geleceği için son derece önemlidir. Nitekim Türk Medeni Kanunu hazırlanırken; 1926 tarihli Türk Kanunu Medenisinde kadın-erkek eşitliğinin tam olarak sağlanamadığı yönündeki eleştiriler ve yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, bu hassas ilişkinin yeni bir boyut kazanması, göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle Yeni Medenî Kanun ile yapılan en önemli değişiklikler aile hukuku alanında olmuştur. Bu kapsamda; ailenin yönetimi, evlilik birliğinin temsili, evin seçimi, velayetin kullanılması, evin ve çocukların geçimi, evlenme yaşı gibi hususlarda kadın-erkek arasındaki eşitlik sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

“ÜLKEDE YARGI BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI NOKTASINDA ÖNEMLİ REFORMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Bakan Tunç, “Aile yapısını koruyan, kadın-erkek eşitliğini düzenleyen Anayasal değişikliklerin yanında; demokratik hukuk devletinin tahkimi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi adına son 21 yılda Anayasal düzeyde tarihi adımlar attık. Tarihi reformlara hiç de küçümsenmeyecek yeniliklere imza attık.

Tabii milletimizin onayı ile meclisimizin adım atması ile bunlar gerçekleşti. Sadece temel kanunlarımızı yenilemekle kalmadık, darbe anayasanın vesayetçi ruhunu azaltan önemli reformları milletimizin desteği ile gerçekleştirmeyi başardık. Temel kanunlarımızın tamamını biz son 21 yıl içerisinde yeniledik. Medeni kanunumuz, 1926 tarihli medeni kanunumuz, 2001 yılında yenilenmişti. Çağın ihtiyaçlarından, toplumumuzun ihtiyaçlarına uygun hale getirilme noktasında önemli bir çalışma gerçekleşmişti. Sonrasında da yine 2002’den itibaren de borçlar kanunumuz, ticaret kanunumuz, ceza kanunumuz, ceza muhakemesi kanunumuz, ceza infaz kanunumuz hukuk muhakemeleri kanunumuz tüm temel kanunlarımız ana mevzuatlarımız hepsi çağın ihtiyaçlarını karşılayacak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yenilenmiş oldu.

Milli Güvenlik Kurulu’nun yapısından tutun da Yüksek Askeri Şura’nın yapısına varıncaya kadar, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısı, Anayasa Mahkemesi’nin yapısı demokratik hukuk devleti ilkelerine daha uygun hale getirilmeye çalışıldı ve bu milletimizin onayı ile bunlar gerçekleştirildi. Askeri mahkemelerin kaldırılması, askeri yüksek yargının, Yargıtayın, askeri yüksek idari mahkemesinin kaldırılması ülkede yargı birliğinin sağlanması noktasında da önemli reformlar gerçekleştirildi” diye konuştu.

Bakan Tunç’a konuşmasının ardından plaket takdim edildi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x